Esquerra Unida Els Verds Ajuntament d’Aldaia

Resolució de l’executiva d’EUPV del 17 gener sobre les retalladles del Consell

Davant les últimes retallades pressupostàries imposades des del Consell, EUPV denuncia que tindran greus conseqüències accentuant el deteriorament dels serveis públics, incrementant directament l’atur i agreujant la depressió social i econòmica que afecta la societat valenciana.

En primer lloc cal denunciar que el Govern valencià denomina a aquestes mesures amb l’eufemisme “Mesures urgents per a la reducció del dèficit†, quan en realitat el que conformen és una agressió (la primera, en el marc de l’actual legislatura) al benestar d’aquella part de la ciutadania més desfavorida i que no té cap responsabilitat en l’actual crisi econòmica al País Valencià i, menys encara, en la fallida “fiscal†de la Generalitat Valenciana.

En segon lloc aquestes propostes invaliden la tasca parlamentària de discussió i aprovació del pressupost de la Generalitat, denotant una autèntica manca de plantejament seriós en termes de lluita front la greu crisi econòmica i social que pateix l’economia valenciana. Per a EUPV aquesta pràctica és un pas més en la degradació del procés democràtic en les institucions valencianes i accentua fins a límits difícilment suportables la subordinació del poder legislatiu a l’executiu, pervertint l’essència del propi sistema parlamentari representatiu. Modificar un pressupost a penes tres setmanes després de la seua aprovació resulta inadmissible. I més encara quan a la discussió d’aquest pressupost ja s’havia manifestat una nul•la receptivitat per part del grup del PP a les Corts Valencianes davant les propostes polítiques de l’oposició, materialitzades en esmenes al projecte de pressupostos, per fer front a aquesta crisi econòmica i social.

En tercer lloc, l’actual situació de fallida fiscal de la Generalitat Valenciana és responsabilitat tant del PP (que ha governat el País Valencià des de 1995) com del PSOE. Aquesta responsabilitat es deriva de la desfeta en els instruments fiscals de recaptació d’impostos implementada al llarg de l’etapa expansiva del cicle econòmic, que es va caracteritzar per una contínua reducció del poder recaptador dels impostos dels sistema fiscal valencià i espanyol, així com un desmantellament del mateix, amb l’eliminació de facto d’impostos tant rellevant com l’impost de patrimoni o el de successions i donacions, entre d’altres. A més, en termes de gestió del cicle econòmic, la suposada estabilitat fiscal en els anys de creixement econòmic estava basada, des de la perspectiva dels ingressos fiscals, en aquells impostos fortament vinculats al model d’especialització productiva en el País Valencià (i en el conjunt de l’economia espanyola) como fou el del boom immobiliari.

EUPV rebutja els continguts del decret publicat així com les altres mesures que s’han anunciat i que encara es troben pendents de concreció (ajustos a la Sanitat o ERO a Canal 9, per exemple). Entenem que són extremadament perjudicials per les següents raons:

1.Des del punt de vista de la fiscalitat perquè les bonificacions socials que veuran suprimides els valencians i valencianes són les referides als naixements, famílies nombroses, conciliació familiar-laboral i fins i tot als discapacitats. La supressió d’aquestes ajudes posarà en dificultats a moltes famílies. Per contra, els únics que resulten afavorits pel govern valencià són els propietaris de patrimoni, als quals segueix sense aplicar-los l’impost. L’increment dels tipus marginals a les rendes més altes havia estat insistentment reclamat per EUPV sense èxit (el PP va votar en contra de la nostra esmena el 19 de desembre), però pot resultar paper mullat per la normativa que permet la creació de SICAVs i societats patrimonials, així com per la nul•la voluntat de combatre el frau fiscal.

2.El Decret Llei resulta una agressió injustificada als treballadors del sector públic, que sofreixen retallades brutals en el seu salari actual i les seues prestacions futures. Es pot donar el cas que el personal interí o temporal, que veurà retallada la seua jornada a 25 hores, siga acomiadat d’ací a uns mesos –tal com preveu el propi Decret Llei- quedant-se amb una prestació per desocupació inferior a la què li correspondria en l’actualitat. Aquesta mesura pot afectar fins el 25 % del personal temporal en l’Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, però no troba límits en la resta d’administracions, institucions i empreses del sector públic autonòmic. Les retallades amenacen greument el bon funcionament dels serveis públics, la qual cosa en el cas de la inspecció i la gestió de tributs (serveis que pateixen un alt índex de temporalitat) pot suposar una pèrdua d’ingressos que faria encara més inútil la retallada.

3.Les mesures que s’anuncien a la Sanitat tindran efectes perversos sobre el funcionament d’aquest servei i n’empitjoraran notablement la seua qualitat.

4.Les retallades no tenen caràcter transitori. Més enllà d’algunes disposicions del Decret, no hi ha cap limitació temporal efectiva d’unes mesures que, per tant, poden allargar-se indefinidament. No hi cap garantia de recuperació posterior de les condicions retributives i salarials que van a perdre desenes de milers de treballadors i treballadores del sector públic.

EUPV rebutja íntegrament les declaracions pretesament justificatòries del president Fabra quan afirma que "hay cosas que se tenían que haber hecho posiblemente de otra manera", cosa que considera que "es fácil" veure ara, però "en aquel momento nadie decía nada; todos estábamos subidos en lo alto de la ola intentando disfrutar del momento†. Això és absolutament fals, ja que des de l’esquerra política que representa EUPV i des de diferents moviments socials, sindicals i ecologistes s’han denunciat reiteradament des de fa més d’una dècada les gravíssimes conseqüències d’aquesta política antisocial, agressiva contra el medi i malbaratadora. Resulta senzillament una infàmia que pretén agreujar la percepció de la ciutadania de “tots els polítics són iguals†i “no hi ha alternativa†.

Les mesures de contenció del dèficit no poden entendre’s com a conjunturals. No són una reacció davant una situació extraordinària, són el resultat d’una pèssima gestió que té nom i cognoms. Algú hauria d’assumir les responsabilitats polítiques d’un escandalós nivell d’endeutament improductiu. És inadmissible que els principals responsables d’una gestió pressupostària que ens ha dut a aquesta situació continuen al front de la mateixa.

No es pot entendre com a mesura per fer front a la crisi la priorització de la consolidació fiscal i l’estabilitat pressupostària, que són els eixos que pel PP, tant a nivell del País Valencià com en el conjunt de l’Estat, expliquen les mesures macroeconòmiques actuals. Si a més d’aquestes se li afegeix la voluntat d’imposar una nova contrareforma laboral, els resultats en termes de creixement econòmic, creació d’ocupació i desigualtat van a ser els d’aprofundiment en la depressió econòmica, increment de les taxes d’atur, subocupació i precarietat laboral, i increment de les desigualtats en la distribució de la riquesa. La cohesió social, com a garant de la democràcia, serà posada greument en perill, incrementant-se la incidència de la pobresa i exclusió social en el conjunt de la ciutadania valenciana.

L’agressió, en termes salarials i d’ocupació en l’àmbit públic valencià no pot ser la resposta pública per fer front a la crisi econòmica, ja que malgrat els nivells d’endeutament públic assolits per la Generalitat Valenciana, el nivell de desenvolupament de les polítiques públiques en matèria de protecció social i d’estímul i intervenció pel canvi del model productiu són del tot deficients. A l’igual que ha dut a terme el Govern Central , amb la congelació del Salari Mínim Interprofessional, la precarització i pauperització de la força de treball no ha estat, és ni serà una solució sostenible a la crisi.

Davant del “problema†del dèficit i del deute públic valencià, políticament cal atacar les causes que l’han generat, tant des de la vessant del model productiu hegemònic que ha imperat al País Valencià en l’última dècada, com de la permanent reducció del poder de recaptació dels instruments fiscals, l’extraordinari pes de l’economia submergida, l’elevat frau fiscal i la despesa pública adreçada a projectes polítics de nul interès ciutadà. Tot això agreujat per un Sistema de Finançament Autonòmic (SIA) que ha resultat perjudicial per al País Valencià ja que, fins i tot després de la darrera revisió, ha provocat que amb una riquesa per davall de la mitjana, la ciutadania valenciana haja estat una contribuïdora neta. Cal una revisió del SIA, però cal circumscriure-la en el marc d’una reforma integral del Sistema Fiscal Espanyol (que en els últims quinze anys ha vist reduïdes la progressivitat i l’equitat), defugint els plantejaments de la dreta econòmica nacionalista.

En el curt termini, dos haurien de ser els eixos en matèria de política fiscal per fert front a aquesta situació:

1.Auditoria del deute públic valencià: és necessari, urgent i de decència democràtica auditar el volum del deute públic de les AA.PP, en especial el de la Generalitat Valenciana. Així la ciutadania podrà conèixer les veritables causes i responsables polítics de l’actual situació d’endeutament públic. Els resultats d’aquesta auditoria haurien de ser públics.

2.Reforma fiscal integral: malgrat que algunes de les mesures dutes a termes pel PP puguen semblar de caire “progressista†, res més lluny de la realitat. Són mesures que no fan front a l’expoli fiscal que pateixen les AAPP a l’Estat Espanyol i al País Valencià. Aquestes mesures venen acompanyades per greus atacs als drets laborals de la classe treballadora i del conjunt de la ciutadania. La reforma fiscal que necessita la societat per fer front a la crisi social i econòmica és aquella basada en instruments fiscals netament progressius, i que facen efectiva la lluita front el frau fiscal, l’evasió fiscal i l’economia submergida. A més, el control públic sobre la despesa pública ha d’evitar les “inversions†improductives i/o accessòries.

Per totes aquestes raons EUPV resol:

1.Condemnar la política de malbaratament sostinguda des de fa més de quinze anys pels governs valencians del PP. Una política que ha conduït a l’estat lamentable en que es troba la tresoreria valenciana. La reducció del dèficit no pot justificar polítiques antisocials que, a més, sols serviran per aprofundir més la crisi, incrementant les taxes d’atur.

2.Per a EUPV resulta un greu atemptat democràtic anunciar un retall de 1.000 milions a un pressupost de 14.000 milions, tan sols dos dies després de la seua publicació i a penes una setmana després de la seua aprovació. Això suposa un autèntic frau institucional.

3.Per a EUPV les alternatives han d’anar en el sentit oposat al que està marcant la política del PP. És necessari, doncs, canviar el model de finançament autonòmic, que fa que el País Valencià pague més del que rep, tot i que la seua riquesa es troba per davall de la mitjana.

4.Cal canviar radicalment la política fiscal. Si s’incrementen els impostos però no es combat el frau fiscal i els instruments que el pemeten “legalment†(SICAVs, etc.) el que es fa és incrementar el que han de pagar les rendes mitjanes i baixes però no les altes.

5.Cal acabar amb la política dels grans esdeveniments que ha provocat l’endeutament improductiu de la Generalitat Valenciana i amb les privatitzacions dels serveis públics. És una política que no només resulta cara i insostenible sinó que és el principal aliment de la corrupció política.

6.Per últim, EUPV reclama una política d’estímul de l’ocupació a través de dues vies: a.Mitjançant una oferta adequada d’ocupació pública, adreçada sobretot als serveis socials, l’educació i la sanitat. Just el contrari del que suposa el Decret Fabra. b.Mitjançant la inversió en investigació i l’afavoriment dels sectors productius, amb la indústria, l’agricultura i el turisme sostenible com a prioritats. Caldria prioritzar l’estímul al sector ‘verd’ de l’economia a través de mesures com la potenciació de les energies alternatives†.Compartir
Compartir/Guardar/añadir a favoritos

Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | | Estadísticas de visitas | visitas: 388926

Seguir la vida del sitio es  Seguir la vida del sitio INFORMACIÒ  Seguir la vida del sitio Actualitat politica   ?    |    Los sitios sindicados OPML   ?

Sitio desarrollado con SPIP 2.1.2 + AHUNTSIC

Creative Commons License